Laisvės paminklas

Latvijos nepriklausomybės simbolis. Nuo Latvijos nepriklausomybės paskelbimo buvo ieškoma įvairių būdų įamžinti šį įvykį. 1931 – 1935 metais buvo pastatytas Laisvės paminklas; jo autorius – gerai žinomas Latvijos architektas Karlis Zale, skulptorius – R.Mirsmeden. Laisvės statula laiko tris žvaigždes – istorinių Latvijos regionų simbolius: Kurzeme, Vidzeme, Latgale. Pjedestalas apsuptas skulptūrinių kompozicijų: „Motina Latvija“, „Darbas ir šeima“ ir kt. Paminklas pasuktas vakarų kryptimi; pasilenkę figūros su grandinėmis žiūri priešinga kryptimi (į Rytus). Įdomu tai, kad šis paminklas išliko per visą Sovietinės Rusijos okupacijos laikotarpį. Pagal legendą, Stalinas planavo nugriauti šį simbolį po karo, bet Vera Muhina (sovietų garbinimo paminklo „Rabochy i Kolhoznitsa“ autorė, K.Zale studentė) to neleido. Paminklas nebuvo nugriautas, tačiau iš esmės buvo pamirštas. Lenino paminklas buvo pastatytas kitoje bulvaro pusėje ir atsuktas nugara į Laisvės paminklą. Perestroikos metu Laisvės paminklas buvo pagrindinė susitikimų ir piketų vieta. 1994 metais Bill Clinton parėmė Baltijos valstybių nepriklausomybę. Paminklas taip pat žinomas dėl to, kad čia vyko Latvijos SS legiono veteranų žygiai 1990-aisiais, kurie baigėsi gėlių padėjimu prie paminklo. 2001 metais paminklas buvo rekonstruotas. Dabar šalia jo visada stovi garbės sargyba, vyksta įvairūs festivaliai, renginiai.